УСЛОВИЯ ЗА РЕКЛАМА В "SREDATA.COM"

Всички Реклами в "sredata.com" трябва да бъдат на тема, свързана със спорта и да отговарят на посочените параметри;
Банер Реклама:включва:размер на банера: цена/клик: цена/1000 импресии:
Начална Страницабанер+динамично поле-текст 970 x 280 px.запитванезапитване
Профилни страницибанер 600 x 146 px.запитване запитване
Стр. филтри Наем банер+линк към профил/обява 125 x 125 px. запитване запитване
Стр. филтри Продажби банер+линк към профил/обява 125 x 125 px. запитване запитване
Стр. филтри Курсове/Тренировки банер+линк към профил 125 x 125 px. запитване запитване
Стр. филтри Зали/Съоръжения банер+линк 125 x 125 px. запитване запитване
Стр. филтри Игри/Пътешествия банер+линк 125 x 125 px. запитване запитване
Стр. филтри Наем банер+линк към профил/обява 260 x 125 px. запитване запитване
Стр. филтри Продажби банер+линк към профил/обява 260 x 125 px. запитване запитване
Стр. филтри Курсове/Тренировки банер+линк към профил 260 x 125 px. запитване запитване
Стр. филтри Зали/Съоръжения банер+линк 260 x 125 px. запитване запитване
Стр. филтри Игри/Пътешествия банер+линк 260 x 125 px. запитване запитване
Стр. филтри Наем банер+линк към профил/обява 390 x 125 px. запитване запитване
Стр. филтри Продажби банер+линк към профил/обява 390 x 125 px. запитване запитване
Стр. филтри Курсове/Тренировки банер+линк към профил 390 x 125 px. запитване запитване
Стр. филтри Зали/Съоръжения банер+линк 390 x 125 px. запитване запитване
Стр. филтри Игри/Пътешествия банер+линк 390 x 125 px. запитване запитване

Друг Вид Реклама: използва: размер на рекламата: цена/клик: цена/1000 импресии:
Начална Страница - Продукти и Обяви стандартна обява+линк към профил 160 x 235 px. запитване запитване
Реклама в "Новини и Събития" банер+текст(новина)+линк 290 x 270 px.запитване запитване

"Средата" ЕООД си запазва правото да откаже да публикуването на определена рекламна кампания; - по преценка на собствениците или администраторите на "Sredata.com"
- ако съдържанието на съответна рекламна кампания, погазва правата на трети лица, нарушава закона или Oбщите Условия на "sredata.com"За въпроси относно реклама, използвайте Формата за Контакт