В "Sredata.com" ще можете, безплатно;

- да заменяте Вашите спортни продукти за други спортни стоки
- да осъществявате покупко-продажба на стоки и услуги
- да наемате и да отдавате под наем спортни уреди, тех. средства, и др.
- да пазарувате стоки от специализирани спортни магазини и търговци
- да откриете информация за курсове, тренировки, зали и съоръжения
- да изберете подходяща тиимбилдинг програма, лагер или пътешествие

Sredata

притежава специално разработена система за автоматичен подбор на подходящи за замяна продукти - Функционална замяна