ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКАТА МАРКА SREDATA

основни понятия / разяснения:

1."Sredata" - търговската марка, за която текущите инструкции се отнасят.
2."sredata.com" - домейн име, собственост на притежателя на марката където е поместен официалния сайт на търговската марка.

Настоящите указания определят начините, по които трети лица имат право да използват или да се позовават на търговската марка Sredata или елементи - част от търговската марка Sredata - като; лого, словесен елемент, банери, наименование, рекламни надписи, индивидуален стил и други, наричани по-долу "основни елементи на марката Sredata".1.Общи Правила:
Трети лица нямат право да използват основните елементи на Sredata, освен ако преди това те не са получили писмено разрешение от притежателя на марката, или приложената употреба попада сред указаните изключения от общите правила, посочени в точка 3 - "Изключения от общите правила".


2.Позволения за използването на марката, или елемент/и от марката Sredata:

Позволение да използват някой, част или всички от основните елементи на марката Sredata, представляващи или сформиращи препратка към идентичността на марката, имат право единствено лица сключили писмено споразумение с притежателя на марката.Сключеното писмено споразумение, регламентира съответните права и правила при употреба на марката.

В случай на несъответствие между текущите условия(инструкции) и сключеното споразумение, сключените условия притежават по-висок приоритет.Единствено изключение прави срокът на действие на всяко сключено споразумение, като срокът на действие на всяко едно писмено споразумание не може да надвишава три календарни месеца и не може да бъде подновявано автоматично.
2. Изключения от общите правила.

а.) Употреба на словесния елемент на Sredata:
б.) Поставяне на връзки в интернет, представляващи препратки към Sredata.com.
в.) Употребата на "Средата"; "Sredata" ; "всеки спорт", в различен от и ненасочващ към търговската марка контекст.


При използване на словесния елемент от търговската марка Sredata и или посочването на марката, чрез словесния и елемент могат да се използват следните варианти;

- "Sredata" ; " Sredata " " Sredata.com - среда за всеки спорт"
- "Средата"; "Средата" ;"Средата - среда за всеки спорт"При възникнали въпроси, относно употребата на словесния елемент на Sredata, допълнителна информация може да бъде предоставена чрез връзка на посочения e-mail: info(a)sredata.com.
3.Изисквания при употреба на логото на Sredata:

3.1. Оразмеряването на логото Sredata се извършва единствено чрез запазване на оригиналните пропорции.

3.2. Логото не може да бъде поставяно върху фон или изображение, където да не личи ясно неговата идентичност.

3.3. Употребата на логото в цвят или върху конкретен фон, различен от бял, следва да бъде съгласувано с притежателя на марката.

3.4.Размерът на логото не може да е по-малък от 250x85px;

3.5. Отстоянията от външните страни на логото не трябва да бъдат по-малки от 5% от височината на използвания графичен елемент, отстоянията трябва да са еднакви и да присъстват от всички страни.

3.6. логото не може да се завърта

3.7. При употреба върху по-малка площ или специфично приложение е възможно използването на някой от следните варианти, след допълнителна консултация или споразумeние с притежателя на марката:

при възникнали въпроси може да използвате посочения контакт - info(a)sredata.com